معرفی فرمانده بسیج دانش اموزی از طرف سپاه

کمک به سیل زدگان