تاریخچه هنرستان

سال تولید و رونق گرامی باد

سال احداث:

1384

مساحت زیر بنا:

700متر مربع

نام خیر محترم:

خانم نیره السادات خیامی

نام انتخابی اموزشگاه توسط خیر گرامی:

(هنرستان محمودیه 12)

میزان بودجه خرج شده توسط خیر بزرگوار:

5000میلیون ریال

شغل خیر ارجمند:

صنعتگر مقیم مشهد

پیام خیر عزیز: هزینه ساخت این بنا با من ;استفاده و نگهداری شایسته با شما